Фирма АМЕТ ООД   Основана през 1995г., АМЕТ ООД е специализирана компания, посветена на разработката, модерното производство и дистрибуцията на медицински електронни изделия и модули, механични детайли и възли за... още »

АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

В изпълнение на договор ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0156-C0001 АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: „Доставка... още »